Persondatapolitik


Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret medlem af Nerdy Speakers behandling af dine personoplysninger.
Hvilke oplysninger indsamler Nerdy Speakers?

Nerdy Speakers indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Nerdy Speakers indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i nerdyspeakers.com, uden at afgive disse personlige oplysninger:
De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i Nerdyspeakers.com (fulde navn, bopæl, mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger).
Oplysninger om din besøgshistorik samt information om dine køb i Nerdyspeakers.com

Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og Nerdy Speakers medarbejdere vedrørende dit medlemskab i Nerdy Speakers. Nerdy Speakers indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, forudsat at du har afgivet dit særskilte samtykke hertil. Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails fra os, du åbner, samt hvordan du klikker rundt i dem.
Oplysninger om din færden på vores digitale kanaler, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt på vores hjemmeside Nerdy Speakers.com 
 

Hvad bruger Nerdy Speakers dine personoplysninger til?
Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste online foredrag og fællesskab. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem, eller når du modtager vores ugentlige online indhold i din indbakke.
Vi bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til online forløb. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Hvem videregiver Nerdy Speakers dine oplysninger til?
Nerdy Speakers videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Nerdy Speakers, Nerdy Speakers er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager, hvor Nerdy Speakers videregivelse af personlige oplysninger sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig samfundsinteresse.
Nerdy Speakers benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Nerdy Speakers. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Kun dig selv og kontraktpartnere i Nerdy Speakers, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at partneraftalen kræver dette.
Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og Nerdy Speakers (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Nerdy Speakers.
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.
Ret til at klage
Hvis du mener, at Nerdy Speakers har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.

Copyright 2020 - Tradeconductor LLC  - All Rights Reserved.​